Şizofreni Dernekleri Federasyonu (Federazione Turca delle Associazioni di Pazienti Schizofrenici)

Tipologia

Convenzione quadro

 

Soggetti coinvolti

– Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia (CoPerSaMM), Trieste
– Şizofreni Dernekleri Federasyonu (Federazione Turca delle Associazioni di Pazienti Schizofrenici)

 

Oggetto e finalità

ConF.Basaglia e la Federazione Turca intendono collaborare nelle attività di visite a Trieste da parte di membri della Federazione e di psichiatri e operatori sanitari esterni alla Federazione ma interessati alle attività della Federazione e alla esperienza sviluppata in Italia da Basaglia e dal suo gruppo di lavoro.

Per tutte le specifiche, si rimanda al testo della Convenzione 

 

Anno e durata

Dal 4 luglio 2023 al 4 luglio 2025.

 

Convenzione Federazione Turca

Tip

Çerçeve anlaşma

 

İlgili aktörler

– Dünya Ruh Sağlığı Daimi Konferansı Franco Basaglia (CoPerSaMM), Trieste
– Şizofreni Dernekleri Federasyonu (Türkiye Şizofreni Hastaları Dernekleri Federasyonu)

 

Amaç ve Hedef

ConF.Basaglia ve Türk Federasyonu, Federasyon üyeleri ve Federasyon dışından ancak Federasyonun faaliyetlerine ve Basaglia ve çalışma grubu tarafından İtalya’da geliştirilen deneyime ilgi duyan psikiyatristler ve sağlık çalışanları tarafından Trieste’ye yapılacak ziyaretlerde işbirliği yapmayı amaçlamaktadır.

Tüm ayrıntılar için lütfen Sözleşme metnine bakınız

 

Yıl ve süre

4 Temmuz 2023’ten 4 Temmuz 2025’e kadar.

 

Kongre

(dijital olarak oluşturulmuş çeviri)